baner5

MistrzostwA Okręgu PZW w Poznaniu 2016

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Otwartych Karpiowych

Mistrzostw Okręgu PZW w Poznaniu 2016

„ZALEW ŚREDZKI” w Środzie Wlkp.

Otwarte Karpiowe Mistrzostwa Okręgu PZW Poznań zostaną rozegrane zgodnie z Regulaminem Mistrzostw oraz regulaminem łowiska w dniach 21-25.09.2016. na „ Zalewie Średzkim

Opiekun: Koło PZW w Środzie Wlkp.

Organizator:

Burmistrz Miasta Środa Wlkp., Karpiowy Klub Wędkarski „SAZAN” Środa Wlkp., Biuro ZO PZW w Poznaniu

Miejsce zbiórki: Plaża Miejska w Środzie Wlkp. godzina 10.30  

                                                          

Plan Zawodów

21.09.2016.         

godzina 11.30                                                     oficjalne otwarcie Mistrzostw

                                                                              - posiłek

                                                                              - odprawa techniczna

                                                                              - losowanie stanowisk

                                                                              - rozejście na stanowiska i przygotowanie do zawodów

                                                                              - po dotarciu na stanowisko - stawianie markerów, karmienie               

godzina 15.00                                                     rozpoczęcie łowienia

21-25.09.2016r.                                 - łowienie

22-24.09.2016r                                  - na stanowisko zostanie dostarczony codziennie ciepły posiłek

25.09.2016          

godzina 11.00                                                     koniec łowienia

                12.00                                                  posiłek

                12.30                                                  ogłoszenie wyników

                13.00                                                  oficjalne Wyniki Mistrzostw Okręgu 2016

                                                                              dekoracja zwycięzców

                                                                              oficjalne zamknięcie Mistrzostw Okręgu 2016

Koszt uczestnictwa wynosi 600, 00 zł od zgłoszonej drużyny (pary).

Team runner 100,00 zł.

Zgłoszenia do dnia 31.05.2016r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W zgłoszeniu prosimy podać Nazwisko i Imię zawodników nr kontaktowy oraz nazwę koła / klubu.

Dodatkowo proszę podać rozmiar koszulek zawodników. Lista startowa do wglądu na stronie klubu.

Wpłaty na konto: Bank Zachodni WBK S.A. 07109013590000000118475363 z dopiskiem „Karpiowe M.O.”

Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest wpłata na konto

Karpiowego Klubu Wędkarskiego Sazan do 31.07.2016r.

W związku z ograniczoną pojemnością łowiska ( ok. 25 drużyn)

Dodatkowe Informacje:                                                                                                                        

www.klubkarpiowysazan.org

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                                                      / Organizator /

REGULAMIN KARPIOWYCH MISTRZOSTW OKRĘGU PZW W POZNANIU

1. W zawodach mogą uczestniczyć członkowie PZW z aktualnie opłaconymi składkami.

2. W zawodach startują drużyny dwu osobowe łowiąc na 4 wędki tylko metodą włosową.

   W przypadku niekompletnej drużyny dopuszcza się start jednego zawodnika – łowiącego

     na 2 wędki jednak za kwotę startowego jak za całą drużynę.

   Team runner -owi zabrania się: nęcenia, zacinania ryby, holowania i podbierania ryb.

3. Klasyfikacja zawodów:

   drużynowa:                     suma kilogramów złowionych przez drużynę

   indywidualna:                o największą rybę zawodów.

   Do klasyfikacji liczą się tylko następujące gatunki ryb:

   karp

   amur

4. Zanęcanie, łowienie oraz stawianie „markerów” dozwolone jest wyłącznie z linii brzegowej, zabrania się stosowania środków pływających w tym także łódek zdalnie sterowanych.

5. Holowanie ryb.

   Jedynie zawodnicy danej drużyny mogą holować i podbierać ryby, do podebrania ryby zezwala się na wejście do wody na wysokość spodnio butów .

Wypinanie ryby może odbywać się jedynie na matach karpiowych, a ich przetrzymywanie do momentu zważenia przez   sędziego może odbywać się tylko w worku karpiowym w którym może znajdować się tylko jedna ryba.

6. Opuszczanie sektora drużyny i terenu zawodów może odbywać się jedynie za zgodą sędziego.

7. Osoby trzecie mogą wejść w sektor drużyny tylko za zgodą sędziego.

8. Podczas zawodów obowiązuję zakaż spożywania alkoholu.

9. Wędkujący mają prawo łowić tylko na zestawy gruntowe, zabrania się stosowania innych metod połowu w tym drgającej   szczytówki, stosowania przynęt i zanęt zwierzęcych: robaków, larw itp.

10. W zawodach obowiązują trzy sygnały:

   pierwszy - rozpoczęcie zawodów, czas na dojście do wylosowanego stanowiska, przygotowanie do zawodów.

   drugi – oznacza rozpoczęcie zawodów - łowienia

   trzeci – oznacza zakończenie zawodów.

   Po tym sygnale obowiązuje zawodników określony czas na zdanie karty startowej komisji sędziowskiej.

11. O braku możliwości zdania karty zawodnik telefonicznie zawiadamia sędziego głównego który podejmuje odpowiednią decyzję.

12. W sprawach spornych odwołanie na piśmie powinno być złożone przez kierownika drużyny do Sędziego Głównego w ciągu 15 minut od czasu ogłoszenia nieoficjalnych wyników zawodów.

   Warunkiem rozpatrzenia protestu jest wpłacenie wadium (za pokwitowaniem) w wysokości 250zł.

Protest rozpatruje Sędzia Główny Zawodów, a podjęta przez niego decyzja jest ostateczna.

   W przypadku uznania zgłoszonego protestu wadium jest bezzwłocznie zwracane.

13. Nagrody zdobywane w zawodach

   W zawodach przyjmuje się zasadę wyróżniania zdobywców:

   od 1 - 3 miejsca:                              puchary, medale, dyplomy, upominki

   od 4 - 6 miejsca                               dyplomy z zaznaczeniem zajętego miejsca, upominki

   W razie jednakowej wagi złowionych karpi, o wyższej pozycji będzie decydować waga największej ryby, a w następnej kolejności większa ilość ryb.

   Dodatkowa nagroda za złowienie „Największej Ryby” – liczyć się będzie waga ryby ( W przypadku ryb złowionych o takiej samej wadze liczyć się będzie pierwsza złowiona ryba).

   W zawodach sponsorzy mogą fundować dodatkowe upominki rzeczowe.

14. Kary porządkowe

   Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:

- stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w

   czasie zawodów

- nie sportowe i nie etyczne zachowanie się w stosunku do organizatora, sędziego lub innych zawodników (po jednorazowym

   zwróceniu uwagi) przez sędziego lub organizatora.

- wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu.

- przedłożenia do pomiaru ryb z widocznymi oznakami „śniętej” lub „nieświeżej” ryby.

- nie zdanie „karty startowej” komisji sędziowskiej w określonym czasie.

- używanie osęki do lądowania ryb

- używania sprzętu wędkarskiego niezgodnego z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb

15. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację zdjęć, filmów z Karpiowych Mistrzostw Okręgu Poznań, na które wyrazi zgodę Klub Karpiowy Sazan

16.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników.

17.Każda drużyna startująca w zawodach akceptuje powyższy regulamin

U W A G A !

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, także podczas trwania zawodów , po wcześniejszym poinformowaniu o tym startujących drużyn.

Zdyskwalifikowanemu zawodnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty startowej lub innych poniesionych kosztów

Fludra_logo.jpgLOGO_SRODAWLKP_MLA_small.jpgglospowiatu.jpggreys.jpghero.jpgkaboom.jpgmarina.jpgpzw.jpgswiatkarpia.jpg