baner5

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POMOSTU PŁYWAJĄCEGO

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POMOSTU PŁYWAJĄCEGO
 
1.Właścicielem pomostu jest:
 
GMINA ŚRODA WIELKOPOLSKA, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska
 
2. Każda osoba korzystająca z pomostu pływającego ma obowiązek zapoznania się i stosowania
przepisów niniejszego regulaminu.
 
3. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na pomost pływający zapoznała się z postanowieniami
niniejszego regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego jego przestrzegania.
 
4. Pomost pływający oraz jego otoczenie jest pod stałym monitoringiem Systemu Monitoringu
Miejskiego.
 
5. Na teranie pomostu zabrania się wnoszenia i spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
 
6. Zabrania się korzystania z pomostu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych
środków odurzających.
 
7. Zabrania się wjeżdżania na pomost rowerów, motorowerów, motocykli, quadów i innych pojazdów.
 
8. Zabrania się wpływania pod konstrukcje pomostu/platformy.
 
9. Zabrania się jazdy na pomoście na rolkach i deskorolkach.
 
10. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na pomoście wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletniego
opiekuna.
 
11. Zabrania się wprowadzania zwierząt.
 
12. Zabrania się:
a. skakania z pomostu do wody,
b. biegania po pomoście,
c. siadania na barierkach pomostu,
d. stawania nogami na barierkach i linach barierek,
e. zakłócania porządku,
f. zanieczyszczania wody, pomostu i terenu wokół pomostu,
g. wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów,
h. palenia tytoniu na pomoście i używania otwartego ognia,
i. malowania po pomoście, wnoszeniem na pomost substancji mogących go zabrudzić,
j. ingerowania w konstrukcję pomostu,
 
13. Zabrania się wchodzenia na lód z pomostu oraz wchodzenia na lód w bliskim otoczeniu pomostu
pływającego,  zwłaszcza na obszar kąpieliska otoczonego pomostem pływającym.
 
14. Wędkarstwo na pomoście:  
a. W okresie sezonu kąpielowego całkowicie zabrania się wędkowania z pomostu oraz w jego
bezpośrednim otoczeniu w dzień i w nocy.
b. W okresie poza sezonem kąpielowym dopuszcza się wędkowanie z pomostu, jednak w przypadku
łamania niniejszego regulaminu wędkarze będą usuwani z pomostu. Punkty: 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13.
c. Wędkarze nie są osobami uprzywilejowanymi do korzystania z pomostu.
d. Zabrania się wędkowania podlodowego z pomostu oraz w bliskim otoczeniu pomostu.
 
15. Osoby niszczące wyposażenie pomostu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za
wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni
opiekunowie.
 
16. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z pomostu, a
sprawy kierowane będą na drogę postępowania karnego.
 
17. Właściciel pomostu nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów
niniejszego regulaminu.
 
18. Telefony alarmowe:
-Policja 997
-Straż Pożarna 998
-Pogotowie Ratunkowe 999
-Telefon alarmowy 112
 
19. Dopuszczalne obciążenia:
Dopuszczalna ilość osób na pomoście FPS-P1224 o szer. pokładu 2,4m - 25
Dopuszczalna ilość osób na pomoście FPS-Q1248 o szer. pokładu 4,8m - 45
 
20. Uprasza się o zgłaszanie sytuacji potencjalnie niebezpiecznych - zachowania użytkowników,
widoczne uszkodzenia konstrukcji pomostu – Straż Miejska tel: 604-471-282

Fludra_logo.jpgLOGO_SRODAWLKP_MLA_small.jpgglospowiatu.jpggreys.jpghero.jpgkaboom.jpgmarina.jpgpzw.jpgswiatkarpia.jpg